InsideALH 13.05.2021

POLITIKA UPRAVLJANJA BIOLOŠKOM SIGURNOŠĆU

Dobrobit i sigurnost gostiju, partnera i zaposlenika briga je i zadatak Jadranskih luksuznih hotela, koji su se obvezali razvijati, primjenjivati i trajno poboljšavati sustav upravljanja biološkom sigurnošću, uklanjanje opasnosti, smanjenje rizika i obradu prilika.

Jadranski luksuzni hoteli primijenili su sustav upravljanja biološkom sigurnošću te su opredijeljeni za:

  • primjenu sanitarnih protokola na mjestima rada i na drugim mjestima u vlasništvu organizacije koji su usklađeni s preporukama za upravljanjem rizikom od biološke sigurnosti koje su izdale nadležna državna, nacionalna i međunarodna tijela ili organizacije
  • definirati set politika koje se odnose na objekte, higijenu, ljude i procese sa svrhom uspostavljanja sigurnosnog okvira u cjelokupnom poslovanju i djelovanju organizacije kako bi se pružila razumna razina sigurnosti organizaciji, zaposlenicima, gostima i drugim dionicima u smislu poduzetih odgovarajućih propisanih mjera glede epidemiološke situacije povezane s COVID-19 virusom
  • ispunjavanje zakonskih zahtjeva i ostalih zahtjeva
  • eliminaciju opasnosti i smanjenje rizika biološke sigurnosti
  • osiguravanje sigurnih i zdravih radnih uvjeta
  • zdravo i sigurno okruženje za boravak gostiju
  • osiguravanje odgovornosti i ovlasti zaposlenika na svim razinama sustava upravljanja biološkom sigurnošću
  • trajno osposobljavanje svih zaposlenika radi stjecanja znanja i sigurnosti na radu
  • osiguravanje financijskih i drugih resursa za trajno poboljšavanje sustava upravljanja biološkom sigurnošću
  • trajno poboljšavanje sustava upravljanja biološkom sigurnosti

Izvještavanje o rezultatima nadzora, mjerenja, analize i vrednovanja sustava upravljanja biološkom sigurnošću temelj je za planiranje i provođenje programa upravljanja biološkom sigurnosti u okviru redovnih poslovnih aktivnosti.

Sve osobe koje rade pod nadzorom Jadranskih luksuznih hotela moraju biti svjesne ove politike i njenih opredjeljenja.

 

Share

Visit us on Instagram

For a better user experience please view this website on a different browser: