22.07.2019

Politika privatnosti i kolačići

Izjava o privatnosti (Datum zadnje izmjene: 25.04.2024.g.)

Mi u Jadranskim luksuznim hotelima d.d., društvu sa sjedištem u Dubrovniku, Masarykov put 20, OIB: 22797775374 („JLH“ ili „mi“) iznimno cijenimo i shvaćamo važnost zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka.

Ovim putem želimo Vam dati obavijesti o tome na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke koje prikupljamo izravno od Vas ili od trećih osoba. 

Korištenjem bilo kojih naših proizvoda ili usluga i/ili prihvaćanjem ove Izjave (na primjer u kontekstu registracije za za korištenje naših usluga), pristajete na prikupljanje i uporabu osobnih podataka kao što je to opisano u ovoj Izjavi. Ovu Izjava podložna je promjenama, a datum zadnje izmjene naznačen je u naslovu Izjave.

 1. Vaša prava
 2. Mjere zaštite Vaših osobnih podataka
 3. Korisnici hotelskih usluga
  1. Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?
  2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
  3. Iz kojih izvora prikupljamo Vaše osobne podatke?
  4. Kome dajemo Vaše osobne podatke?
  5. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
 4. Newsletter, marketing i društvene mreže
 5. Kolačići
 6. Poveznice na web mjesta i usluge trećih strana
 7. Video nadzor
 8. Poslovni partneri i dobavljači
 9. Kandidati za zaposlenje, učenici, studenti, stipendisti

1. Vaša prava

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u svezi ove Izjave ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi zaštite Vaših osobnih podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka, putem e-maila na adresu dpo@alh.hr ili poštom na adresu:

Jadranski luksuzni hoteli d.d., Masarykov put 20, 20 000 Dubrovnik.

Vaša prava su sljedeća:  

 • pravo na pristup osobnim podacima, tj. pravo dobiti informaciju o tome koje vaše podatke obrađujemo te pojedinosti o njihovoj obradi,
 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na brisanje osobnih podataka,
 • pravo na ograničenje osobnih podataka,
 • pravo prigovoriti obradi osobnih podataka,
 • pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. S time u vezi, želimo istaknuti da ne primjenjujemo takav način donošenja odluka, te da se sve odluke donose uz značajnu ljudsku intervenciju,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. U Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr

Mogućnost ostvarivanja prethodno navedenih prava ovisi o tome iz kojeg ih razloga i na kojem temelju obrađujemo. Na primjer u slučaju kada smo zakonski obvezni čuvati osobne podatke određeno razdoblje tada ih ne možemo brisati čak ni ukoliko Vi to zahtijevate.

Po Vašem zahtjevu postupit ćemo bez odgode te Vas obavijestiti o radnjama koje smo poduzeli.

Obratiti nam se možete i u slučaju da imate bilo kakvih drugih pitanja vezanih uz obradu Vaših osobnih podataka.

2. Mjere zaštite Vaših osobnih podataka

Svjesni smo važnosti odgovarajuće zaštite Vaših osobnih podataka te u svakom pogledu želimo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali odabirom naših usluga.

Kako bismo spriječili neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu, brisanje i druge zlouporabe Vaših osobnih podataka poduzimamo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite. Cilj ovih mjera je osigurati da pristup osobnim podacima u elektroničkom i fizičkom obliku imaju samo one osobe kojima je to nužno radi izvršenja njihovih radnih zadatka i to samo u opsegu koji je za to potreban. Svjesni važnosti koju pojedinac ima u zaštiti osobnih podataka, internim i vanjskim edukacijama osiguravamo da naši zaposlenici i druge osobe koje angažiramo budu upoznate sa zakonskim obvezama i internim procedurama u pogledu zaštite osobnih podataka. Konkretne mjere zaštite detaljnije su regulirane pravilnicima i procedurama koje smo u tu svrhu donijeli. Ovisno o tehnološkim dostignućima, primijenjene tehničke mjere zaštite redovito ćemo preispitivati kako bismo se prilagodili standardima na tržištu.

Od naših partnera i dobavljača usluga s kojima dijelimo osobne podatke zahtijevamo da ugovorno preuzmu obveze koje pružaju istu razinu zaštite osobnih podataka koju očekujete od nas. Prije odabira partnera koji za nas vrše obradu osobnih podataka (izvršitelji obrade) poduzimamo razumne mjere kako bismo utvrdili da poštuju obveze na području zaštite osobnih podataka.

Za mrežne transakcije primjenjujemo razumnu razinu tehnoloških mjera za zaštitu osobnih podataka koje dijelite s nama putem našeg web-mjesta (npr. kada upisujete broj kreditne kartice, koristi se SSL enkripcija kako bi se osigurala sigurnost transakcije). Na žalost, niti za jedan sigurnosni sustav ili sustav internetskog prijenosa podataka ne može se jamčiti potpuna sigurnost od presretanja ili drugog ilegalnog korištenja osobnih podataka.

Radi vlastite zaštite privatnosti, ne šaljite brojeve kreditnih kartica e-mailom, kao ni osobne podatke prekomjernog opsega.

Nećemo Vas kontaktirati mobitelom, tekstnim porukama ni e-poštom da bismo od Vas tražili povjerljive osobne podatke ili detalje o kreditnoj karici. Primite li takav zahtjev, ne odgovarajte na njega. Pojedinosti o kreditnoj kartici tražit ćemo telefonski samo kada rezervirate smještaj ili promotivni paket. Također Vas molimo da o svim takvim porukama obavijestite našeg službenika za zaštitu osobnih podataka (dpo@alh.hr).

3. Korisnici hotelskih usluga

3.1. Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u slučajevima kada smo to zakonski obvezni, kako bismo Vam pružili usluge koje ste tražili, ali i u slučaju kada ste sami pristali na obradu podataka u određenu svrhu, i to u sljedeće svrhe:

 • komunikacija s Vama: kada nam se obratite s upitom za naše usluge, zahtjevom za ponudu ili s primjedbom na naše usluge, obrađivat ćemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu
 • rezervacije smještaja i drugih hotelskih sadržaja: kada ste zainteresirani za smještaj ili druge usluge koje nudimo, Vaše podatke prikupljamo kako bismo mogli pratiti popunjenost hotelskih kapaciteta te kako bismo pravovremeno i uredno dogovorili, organizirali i izvršili usluge koje ste tražili (npr. smještaj, organizacija svadbi, banketa, konferencija, SPA usluga itd),
 • prijava i odjava smještaja gosta: ako koristite usluge smještaja u našim hotelima, zakonski smo obvezni prikupiti određene osobne podatke radi evidentiranja Vašeg dolaska,
 • pružanje i naplata hotelskih usluga: za vrijeme Vašeg boravka u hotelu, prikupljamo podatke o specijalnim zahtjevima koje ste imali kako bi Vam mogli pružiti očekivanu razinu gostoprimstva. Također prikupljamo podatke o uslugama koje smo Vam pružili radi praćenja Vaše potrošnje i njihove naplate, kao npr. korištenje bara, mini bara, a la carte, posluživanje u sobu, popis telefonskih poziva, popis pregledanih filmova, korištenje usluga prijevoza, izleta, wellnessa i SPA, najam opreme, usluge čuvanja djece i slično. Radi osiguranja naplate pruženih usluga prikupljamo broj kreditne kartice,
 • organizacija događanja: kako bismo mogli ispuniti svoju ugovornu obvezu Vaše osobne podatke prikupljamo kada ste Vi organizator događaja. U slučaju kada ste Vi sudionik ili posjetitelj događaja u našem prostoru, možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju davanje uputa i informacija o događanjima,
 • korištenje usluga mjenjačnice u prostoru hotela: u određenim slučajevima kada želite koristiti mjenjačke usluge u našim hotelima, temeljem propisa o obavljanju mjenjačkih poslova i sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma zakonski smo obvezni prikupiti određene podatke,  
 • praćenje i unaprjeđenje kvalitete usluga: Vaše zadovoljstvo iznimno nam je bitno te u tu svrhu koristimo upitnike putem kojih možete ocijeniti naše usluge i iznijeti primjedbe. Pritom sami odlučujete hoćete li popuniti takve upitnike te hoćete li i u kojoj mjeri u njima navesti osobne podatke,
 • ostvarivanje pogodnosti: na temelju ugovora sa svojim partnerima, vlasnicima određenih vrsta kartica nudimo određene pogodnosti (npr. ranija prijava boravka). Kako biste mogli koristiti takvu pogodnost, trebat će nam podaci o vrsti Vaše kartice. Isto tako u određenim slučajevima možemo nuditi pogodnosti osobama učlanjenim u naše programe (npr. popusti za korporativne ručkove). Učlanjenje u takve programe je dobrovoljno, a svoju privolu možete izraziti popunjavanjem pristupnice,
 • zaštita Vaše sigurnosti i imovine putem video nadzora: dio prostora naših hotela i područja oko hotela je pod video nadzorom, o čemu su istaknute vidljive obavijesti. Za vrijeme boravka u hotelu stoga možete biti zahvaćeni video nadzorom. Više informacija o video nadzoru možete pronaći ovdje.

3.2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja prethodno navedenih svrha. Ovisno o okolnostima to može uključivati sljedeće: Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašoj rezervacijom, boravkom ili posjetom hotelu, Vaše preferencije, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u hotel i datum odlaska, osobna potrošnja, informacije o zračnoj liniji i vozilu kojim dolazite do našeg hotela, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatak dolazite li u sklopu promotivne akcije ili nagradne igre našeg partnera, podatke o događanjima koje organizirate u našem prostoru i imenima sudionika takvih događanja, ali i druge podatke koje nam sami date ili koje dobijemo u iznad navedene svrhe. Osim navedenih podataka o Vama, gornje podatke također možemo tražiti i o osobama koje putuju s Vama.

Podatke o zdravlju, religijskim ili filozofskim uvjerenjima te druge osjetljive podatke prikupljat ćemo jedino ako nam ih Vi sami dobrovoljno date kako bismo Vas bolje uslužili ili zadovoljili Vaše posebne zahtjeve i potrebe (npr. pružanje pristupa za invalidne osobe, izbjegavanje posluživanja hrane na koju ste alergični i slično).

Potreba za prikupljanjem iznad navedenih podataka može proizlaziti iz naše zakonske obveze, radi sklapanja i izvršenja usluga iz ugovora, ali i na temelju Vaše privole. Kada je privola temelj za prikupljanje podataka to ćemo jasno naznačiti.

3.3. Iz kojih izvora prikupljamo osobne podatke

Vaše osobne podatke možemo prikupiti izravno od Vas (putem e-maila, telefona, mobitela, web obrazaca, osobno kroz razgovor s Vama), ali i od drugih osoba, kao npr. osoba koje putuju s Vama, turističkih agencija, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga u našim hotelima, organizatora događanja u našim hotelima, pružatelja kreditnih kartica i drugih ugovornih partnera. Takvi partneri također su obvezni pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju kada nam dajete osobne podatke drugih osoba, Vaša je odgovornost osigurati da je osoba čije ste nam podatke dali s time upoznata i da prihvaća način na koji koristimo osobne podatke.

U slučaju kada Vaše podatke ne prikupljamo izravno od Vas, već od drugih prethodno navedenih osoba, možemo biti odgovorni samo za ono što sami poduzimamo s osobnim podacima od trenutka kad ih prikupimo. Ne odgovaramo niti možemo biti odgovorni za aktivnosti koje s Vašim osobnim podacima poduzimaju osobe od kojih smo Vaše podatke primili te Vas stoga molimo da pročitate politike zaštite privatnosti drugih osoba kojima dajete osobne podatke.

3.4. Kome dajemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke dajemo samo onim primateljima kojima je nužno za postizanje iznad navedenih svrha, i to samo u opsegu koji je nužan. Pritom nastojimo da naši partneri preuzmu ugovornu obvezu povjerljivosti. Na primjer, kada odsjedate u našim hotelima, zakonski smo obvezni prijaviti Vaš smještaj državnim tijelima.

Kako bi mogli izvršiti određene usluge koje imamo u svojoj ponudi, surađujemo s vanjskim partnerima koji nude takve usluge, npr. organizacija prijevoza, organizacija izleta, wellness i SPA, najam automobila, najam jahti i druge opreme, organizacija događanja u našem prostoru i slično (pri čemu, ako je prikladno, možemo podijeliti podatke i s gostima koji na takvom događanju sudjeluju). Kada od nas želite izvršenje takve usluge, Vaše osobne podatke možemo otkriti partnerima s kojima surađujemo u opsegu koji im je nužan da bi Vam se usluga mogla pružiti (npr. ostvarivanje kontakta s Vama, procjena sukladnosti s pravilima o putovanjima ili sudjelovanje u posebnim tarifama).

Na Vaš zahtjev, također možemo kontaktirati vanjske davatelje usluga da bismo Vam omogućili stvaranje planova putovanja odabirom mjesta, aktivnosti i restorana s popisa koje smo personalizirali za Vas na temelju Vaših preferencija i podataka primljenih od trećih strana.

U slučaju kada ste organizator događaja koji se odvija u našem prostoru i tražite usluge u svezi takvog događaja, na Vaš zahtjev možemo podijeliti informacije o Vašem događaju s trećim osobama koje Vam mogu poslati ponude za usluge koje tražite (što je obično ograničeno na Vaše ime i prezime i kontakt podatke) ili Vam možemo dati kontakt podatke našeg partnera da ga sami kontaktirate.

U svojem poslovanju koristimo različita softverska rješenja te angažiramo specijalizirana društva za njihovo održavanje, kao što su na primjer softverska rješenja za upravljanje rezervacijama i hotelskim poslovanjem, održavanje web stranice i pružanje usluga sigurne online razmjene brojeva kreditnih kartica i naplate. Obzirom da prilikom pružanja takvih usluga naši partneri mogu imati mogućnost uvida u Vaše osobne podatke, a s njima smo potpisali ugovore kojima oni preuzimaju obveze sukladno najvišim standardima zaštite osobnih podataka. Osobni podaci u pravilu se pohranjuju na poslužiteljima u Europskoj uniji. Podaci koje razmjenjujete putem naše web stranice (osim rezervacija putem naše web stranice) pohranjuju se na serveru u SAD-u, pri čemu je adekvatna razina zaštite osigurana potpisivanjem standardnih ugovornih klauzula između društva koje nam održava web stranicu i njihovog partnera u SAD-u.

Osim navedenog, Vaše osobne podatke možemo otkriti u slučaju kada je to potrebno da bismo ispunili zakonsku obvezu, da bismo postupili po zahtjevima državnih tijela po kojima smo pravno obvezni postupiti, da bismo zaštitili naša prava ili prava naših posjetitelja, zaposlenika i javnosti, te reagirali u slučaju nužde.

3.5. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno.

Podatak o kreditnoj kartici brišemo 10 dana od odjave, odnosno 10 dana od predviđenog odlaska ukoliko se ne pojavite. Određene podatke brišemo po proteku godine dana, dok dio podataka brišemo istekom 5 godina od odjave iz hotela. Izdane račune (koji sadrže zakonom propisani krug osobnih podataka) čuvamo 11 godina, koliko smo najmanje dužni čuvati ih.

Iznimno, Vaše osobne podatke čuvat ćemo duže od iznad navedenih rokova kada je to potrebno radi ostvarivanja međusobnih pravnih zahtjeva.

Osobne podatke ispisane na papiru uništavamo na siguran način istekom rokova čuvanja, primjerice rezanjem ili paljenjem, dok ćemo podatke u elektroničkom obliku nepovratno izbrisati.

4. Newsletter, marketing i društvene mreže

Newsletter

Putem naše web stranice možete se prijaviti za primanje našeg newslettera kojim ćemo Vas obavještavati o novostima i pogodnostima u našoj ponudi. Za postupak registracije potrebna nam je vaša e-mail adresa. Po upisivanju ovih podataka u web obrazac na upisani e-mail bit će poslan link za verifikaciju kojeg je potrebno potvrditi kako biste dovršili registraciju. Temelj za prikupljanje ovih podataka je Vaša privola.

Navedene podatke čuvat ćemo sve dok ste suglasni s primanjem newslettera. Od primanja newslettera možete se odjaviti u svako doba klikom na „unsubscribe“. U tom slučaju ćemo smatrati da ste povukli privolu za primanje newslettera te ćemo brisati Vaše osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu.


Marketing i društvene mreže


Ako se odlučite na sudjelovanje u događanjima ili ponudama putem društvenih medija koje sponzoriramo, možemo prikupiti određene podatke s Vašeg računa na društvenim medijima, a koji su sukladni Vašim postavkama unutar usluge društvenog medija. Možemo Vam omogućiti da sudjelujete u natječajima za slanje fotografija, na primjer Vašeg boravka u našem hotelu koje možete dijeliti sa svojim kontaktima na društvenim mrežama radi glasova, dijeljenih ponuda ili drugih promocija.

Ako se uključite u neku od tih nagradnih igara ili natjecanja Vaše podatke možemo razmijeniti sa zajedničkim sponzorom ili trećim sponzorom.

Uz Vaš pristanak, također možemo upotrijebiti korisnički stvoren sadržaj (kao što su fotografije) s društvenih medija u svrhu oglašavanja na web-mjestima ili na svojem web- mjestu i aplikacijama.

5. Kolačići (cookies)

Kada posjetite i komunicirate s našim web-mjestima, prikupljamo druge informacije kojima Vas se ne može izravno identificirati u vezi s Vašom upotrebom web-mjesta, kao što je broj posjeta našim web-mjestima, dijelovi naše web-stranice koje pregledavate i koliko dugo se zadržavate na njima („Drugi podaci“). Takve Druge podatke prikupljamo i analiziramo kako bismo poboljšali naše usluge i osigurali da su Vam naše web-mjesto, proizvodi i usluge zanimljivi.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najrelevantnije iskustvo pamćenjem vaših preferencija i ponovljenih posjeta. Klikom na “Prihvati sve” na obrascu web stranice pristajete na korištenje SVIH kolačića. Međutim, možete posjetiti “Postavke kolačića” kako biste dali kontrolirani pristanak na način na koji se vaši podaci pohranjuju i koriste.

Što su kolačići?

Ova politika kolačića objašnjava što su kolačići i kako ih koristimo, vrste kolačića koje koristimo, tj. informacije koje prikupljamo pomoću kolačića i kako te informacije koristimo te kako upravljati postavkama kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se koriste za pohranu malih dijelova informacija. Pohranjuju se na vaš uređaj kada se web stranica učita na vašem pregledniku. Ti kolačići nam pomažu da web stranica pravilno funkcionira, čine je sigurnijom, pružaju bolje korisničko iskustvo i omogućuju nam da razumijemo kako web stranica radi te analiziramo što funkcioniše a gdje su potrebna poboljšanja.

Kako koristimo kolačiće?

Kao i većina online usluga, naša web stranica koristi kolačiće prve strane i kolačiće treće strane u nekoliko svrha. Kolačići prve strane uglavnom su nužni za pravilno funkcioniranje web stranice i ne prikupljaju nikakve vaše osobne podatke.

Kolačići treće strane koji se koriste na našoj web stranici uglavnom su namijenjeni razumijevanju kako web stranica funkcionira, kako interagirate s našom web stranicom, kako održavamo sigurnost naših usluga, pružanju oglasa koji su relevantni za vas te sve u svemu pružanju boljeg i poboljšanog korisničkog iskustva te pomažu ubrzati vaše buduće interakcije s našom web stranicom.

Vrste kolačića koje koristimo 

Upravljanje postavkama kolačića

Cookie Settings

Postavke kolačića

Svoje postavke kolačića možete promijeniti u bilo kojem trenutku klikom na gornji gumb. To će vam omogućiti ponovni pristup oglasnoj traci za pristanak na kolačiće i promjenu vaših postavki ili povlačenje pristanka odmah. Osim toga, različiti preglednici nude različite metode za blokiranje i brisanje kolačića koje koriste web stranice.

Postavke vašeg preglednika možete promijeniti kako biste blokirali/izbrisali kolačiće. U nastavku su navedene poveznice do dokumenta za podršku o tome kako upravljati i brisati kolačiće iz glavnih web preglednika.

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
 • Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ako koristite bilo koji drugi web preglednik, posjetite službene dokumente za podršku vašeg preglednika.

6. Poveznice na web mjesta i usluge trećih strana

Naše web-mjesto može sadržavati poveznice na web-mjesta trećih strana. Imajte na umu da nismo odgovorni za prikupljanje, uporabu, održavanje, razmjenjivanje ili objavljivanje podataka i informacija tih trećih strana. Pružate li podatke na web mjestima trećih strana odnosno služite li se njima, vrijede pravila o privatnosti i uvjeti uporabe tih web-mjesta. Preporučujemo da prije davanja osobnih podataka pročitate pravila o privatnosti web-mjesta koja posjećujete.

Jadranski luksuzni hoteli d.d. također mogu sklopiti poslovnu suradnju s ograničenim brojem pružatelja internetske usluge kako bismo omogućili pristup internetu svojim gostima. Vaša uporaba internetske usluge u objektu podložna je uvjetima uporabe i pravilima o privatnosti pružatelja internetske usluge treće strane. Tim uvjetima i pravilima možete pristupiti pomoću poveznica na stranici za prijavu u uslugu ili posjetom web-mjestu pružatelja internetske usluge.

7. Video nadzor

U našim prostorijama koristimo video nadzor u sljedeće svrhe:

 • zaštite sigurnosti gostiju i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu na prostoru pod kontrolom JLH d.d. te njihove imovine,
 • kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom,
 • zaštite imovine Društva,
 • sprječavanja neovlaštenih ulaza u prostore Društva,
 • smanjenja rizika i povećanja zaštite osoba vezano uz obavljanje mjenjačkih poslova.

Primjenu sustava video nadzora temeljimo na našem legitimnom interesu za zaštitom osoba i imovine, dok smo u pogledu obavljanja mjenjačkih poslova zakonski obvezni osigurati video nadzor prostora mjenjačnice.

Uveli smo stroga pravila kojima je cilj osigurati da se snimke automatski brišu protekom roka od 15 dana presnimavanjem novijeg sadržaja, da pristup sustavu video nadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka te da se snimke pregledavaju samo u slučaju kad saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od iznad navedenih svrha (i to uz odobrenje ovlaštene osobe), pri čemu se jedino snimke relevantne za takve razloge mogu izuzeti i čuvati duže, dok za to postoji potreba.

Snimke dobivene putem sustava video nadzora nećemo dostavljati trećim osobama osim kada za to postoji zahtjev ili nalog nadležnog državnog tijela (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi, inspektorat rada). Snimke se mogu koristiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a sukladno važećim procesnim pravilima primjenjivim u takvom postupku. Snimke nećemo prenositi u inozemstvo.

Video nadzor koji koristimo ne spada u inteligentne sustave video nadzora, ne povezujemo svoj sustav video nadzora s drugim sustavima niti ćemo koristiti video nadzor za profiliranje ili automatsko donošenje odluka.


8. Poslovni partneri

U svrhu kontaktiranja svojih poslovnih partnera i dobavljača, a vezano uz sklapanje i izvršenje ugovora (npr. dogovori oko preuzimanja robe i izvršavanja usluga), prikupljamo kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. ime i prezime, broj službenog telefona/mobitela, e-mail adresa).

Ove podatke čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjavanje radnih zadataka.

9. Kandidati za zaposlenje, učenici, studenti, stipendisti

Kandidati za zaposlenje

Putem e-mail adrese posao@alh.hr ili poštom na našu adresu možete nam poslati otvorenu molbu za posao. Davanje podataka je dobrovoljno. Osobne podatke koje primimo na taj način obrađujemo isključivo u svrhe zapošljavanja te ih ne iznosimo u inozemstvo niti ih dostavljamo osobama izvan Jadranskih luksuznih hotela d.d.. Primljene životopise čuvat ćemo najduže godinu dana, a na Vaš zahtjev brisat ćemo ih i prije.

U slučaju da ste se javili na objavljeni oglas za posao, a niste odabrani, Vaše ćemo podatke brisati po dovršetku selekcijskog postupka, osim ako ste izričito pristali da ih čuvamo duže, a za potrebe budućeg zapošljavanja.

Učenici i studenti

Za rad možemo angažirati učenike srednjih škola i redovite studente u skladu sa zakonom. U tim slučajevima dužni smo prikupiti osobne podatke učenika i studenata koje nam nalaže zakon ali i druge osobne podatke potrebne za izvršenje ugovora. Pritom osobne podatke možemo razmjenjivati sa srednjom školom i studentskim centrom preko kojeg učenik odnosno student radi. Osobne podatke učenika i studenata ne iznosimo u inozemstvo. Prikupljene osobne podatke učenika i studenata zakonski smo dužni čuvati 6 godina od prestanka njihovog rada, protekom kojeg roka ih brišemo.

Osobne podatke učenika i studenata koji nisu angažirani za rad brišemo po dovršetku selekcijskog postupka.

Sve prethodno navedeno također se primjenjuje na osobne podatke učenika srednjih škola i studente koji u našim hotelima odrađuju praktičnu nastavu sukladno planu i programu za organizaciju i izvođenje praktične nastave.

Stipendisti

Osobne podatke možemo prikupljati u svrhu isplate stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za zanimanja od našeg interesa. Osobe zainteresirane za sklapanje ugovora o stipendiji mogu se prijaviti na natječaje objavljene u tu svrhu dostavljanjem traženih podataka nakon čega se s odabranim kandidatima sklapa ugovor.

Osobni podaci izabranih kandidata čuvaju se najduže 5 godina od sklapanja ugovora, dok se podaci onih kandidata koji nisu odabrani brišu po dovršetku selekcijskog postupka. Vaše osobne podatke dostavljamo Ministarstvu turizma, koje sufinancira dio stipendije. Nikakvi osobni podaci ne iznose se u inozemstvo.

Za bolje korisničko iskustvo pregledajte ovu stranicu na jednom od ovih browsera: