O Adriatic Luxury Hotels

Adriatic Luxury Hotels (ALH) prestižna je hrvatska hotelska grupacija koja upravlja luksuznim hotelima i vilama u Dubrovniku.

Portfolio uključuje ekskluzivne odmorišne hotele u kombinaciji s vrhunskim uslugama za organizaciju kongresa i poslovnih sastanaka. Smješteni su na prekrasnim lokacijama u gradu Dubrovniku, Cavtatu te na otoku Mljetu.

Informacije o kompaniji:
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.
Masarykov put 20, 20 000 Dubrovnik - Hrvatska
OIB: 22797775374
T: +385 20 300 350; E: info@alh.hr

Trgovački registar:
Trgovački sud u Dubrovniku
MBS 090003635

Temeljni kapital: : 225.758.894,40 kn / 29.963.354,50 EUR i podijeljen je na 15.901.299 redovnih dionica
Nadzorni odbor: Davor Luksic Lederer, predsjednik Nadzornog odbora
Uprava: David James Taylor, predsjednik Uprave

ADDIKO BANK d.d., Zagreb,
IBAN: HR68 2500009 1101052529, SWIFT: HAABHR2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb,
IBAN: HR76 2340009 1110116719, SWIFT: PBZGHR2X
OTP BANKA d.d., Split,
IBAN: HR84 2407000 1100388269, SWIFT: OTPVHR2X
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb,
IBAN: HR59 2484008 1103057873, SWIFT: RZBHHR2X
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka,
IBAN: HR19 2402006 1100659947, SWIFT: ESBCHR22


Jadranski luksuzni hoteli d.d temeljem ugovora u upravljanju, upravljaju i hotelom Croatia koji posluje u sastavu trgovačkog društva Hotel Croatia d.d. Podaci za navedeni poslovni subjekt su sljedeći:

Hotel Croatia d.d.
Frankopanska 10, 20 210 Cavtat, Hrvatska
OIB: 20718179901
T: +385 20 300 350; E: info@alh.hr

Trgovački registar:
Trgovački sud u Dubrovniku
MBS 090038782

Temeljni kapital: 242.160.478,25 HRK / 31.140.218,36 EUR i podijeljen je na 15.901.299 redovnih dionica bez nominalnog iznosa
Nadzorni odbor: Davor Luksic Lederer, predsjednik Nadzornog odbora
Uprava: David James Taylor, predsjednik Uprave

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR9423400091111150997, SWIFT: PBZGHR2X


Službenik za zaštitu osobnih podataka:
E: dpo@alh.hr

ALH portfolio uključuje:

 • Hotel Excelsior Dubrovnik
 • Hotel Kompas Dubrovnik
 • Hotel Bellevue Dubrovnik
 • Hotel Croatia Cavtat
 • Villa Orsula Dubrovnik
 • Hotel Odisej Mljet
 • Villa Agave Dubrovnik
 • Hotel Supetar Cavtat
 • Hotel Dubrovnik Palace
 • Villa Glavić Dubrovnik
 • Grand Villa Argentina Dubrovnik

Menadžment tvrtke

David James Taylor

Predsjednik Uprave

Antun Jakobušić

Član Uprave Direktor financija i računovodstva

Katija Jerković

Član Uprave Direktor prodaje i marketinga

Vlado Lučić

Član Uprave Direktor korporativnog razvoja i hotelskih operacija

Josip Mikulić

Član Uprave Direktor ljudskih potencijala i pravnih poslova

Lukša Rašica

Član Uprave Direktor investicija, informatike i tehničkog održavanja

Za bolje korisničko iskustvo pregledajte ovu stranicu na jednom od ovih browsera: