Izvješća o poslovanju

JLH d.d. - GODISNJI FINANCIJSKI IZVJESTAJ PODUZETNIKA za 2013.
Hoteli Croatia d.d. - Izvjesce Neovisnog Revizora i Financijski Izvještaji 31.12.2013.
JLH d.d. - Izvjesce Neovisnog Revizora i Financijski Izvještaji 31.12.2013.
Hotel Kompas d.d. - Izvjesce Neovisnog Revizora i Financijski Izvještaji 31.12.2013.
JLH d.d. - Izvjesce Nadzornog Odbora o Obavljenom Nadzoru Vođenja Poslova Društva za 2013

 

Na sljedećim stranicama nalazi se arhiva obavijesti i finacijskih izvješća za:

Hoteli Croatia