Povijest Hrvatske

Za hrvatsku povijest svakako se može reći da je bila izrazito turbulentna i složena. Brojni ratovi, smjene vladara i civilizacija, ali ono što je najvažnije - životni putevi ljudi koji su nastanjivali ove prostore od starih vremena do danas, uklesali su priču o zemlji koju danas zovemo Hrvatska. Prvi stanovnici naselili su ove prostore još tijekom paleolitika, a kasnije (1. tisućljeće prije Krista) ovdje dolaze Iliri, Kelti i Grci. U 2. stoljeću p.K. pojavljuju se Rimljani i pokoravaju starosjedioce Ilire.

Jaka sila započela je gradnju kolonija u kojima je odredila gospodarska, trgovačka i lučka središta. Jedan od najvažnijih spomenika toga doba zasigurno je splitska Dioklecijanova Palača – danas impozantan i sačuvan spomenik nekad snažne civilizacije. Tada su postavljeni temelji jakim trgovačkim, pomorskim i gospodarskim vezama.

Negdje u 7. stoljeću područje od istoka sve od jadranske obale naseljavaju Hrvati. Od 9. do 12. stoljeća na tom području osniva se nekoliko kneževina i mijenja se nekoliko vladara. Od 12. do 16. stoljeća velik dio današnje Hrvatske Hrvatska je u državnoj zajednici sa Ugarskom, a Dalmacija se od 15. do kraja 18. stoljeća nalazi pod vlašću Venecije. 15. i 16. stoljeće vrijeme je i turskih invazija na hrvatski teritorij. Od 16. do 19. stoljeća većina dio današnje Republike Hrvatske nalazi se pod Habsburgovcima, a u 19. stoljeću započinje i Hrvatski narodni preporod, ilirski pokret protiv germanizacije, mađarizacije i talijanizacije Hrvatske u koji su se uključili mnogi istaknuti pojedinci.
Nakon još nekoliko ratova i promjena društvenih uređenja u 20. stoljeću Hrvatska 1990. godine proglašava samostalnost, a 1991. dolazi do rata za očuvanje samostalnosti nakon napada vojnih postrojbi JNA i okupacije gotovo trećine Hrvatske. Prostor je vraćen pod nadzor Republike Hrvatske 1995. godine.

Duge vladavine raznih sila ostavile je korijene današnjoj kulturi i tradiciji duž cijele obale ali i unutrašnjosti. Prošli su ovuda mnogi narodi boreći se za zemlju i njezina naturalna bogatstva, no ustrajni narod Hrvata uspio je zadržati kulturni identitet i stvoriti današnju Hrvatsku.