AV oprema

Hotel Bellevue u Dubrovniku brine o svim Vašim zahtjevima do najsitnijih detalja. Pored opreme koju hotel posjeduje, moguće je dobaviti i dodatnu opremu, sukladno Vašim željama.

Tehnička oprema dvorana u hotelu Bellevue:

Dodatna tehnička oprema/usluge su dostupne na zahtjev.